03 Dier Donorcodicil

dierdonor1

Je denkt er waarschijnlijk niet zo snel aan, maar ook huisdieren kunnen na hun dood het leven van andere dieren redden door als donor de plaats van een proefdier in te nemen. Dit is mogelijk via het zogenaamde dierdonorcodicil.

 

 

In Nederland worden op verschillende plekken speciaal gefokte en afgemaakte proefdieren gebruikt om studenten te leren hoe het lichaam van een dier in elkaar zit. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld dierenartsen in opleiding te trainen. Ze krijgen een beter inzicht in de anatomie van diverse soorten en rassen en kunnen praktijkvaardigheden oefenen. Hierdoor helpt het dier een dierenarts vakbekwaam te worden om in de toekomst andere, zieke huisdieren te kunnen behandelen. De dieren worden met name bij Veterinaire Anatomie gebruikt om kennis te verwerven middels ontleden. Daarnaast worden operaties geoefend bij Geneeskunde van Gezelschapsdieren.

Stichting Proefdiervrij wil in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde in Utrecht het gebruik van deze proefdieren terugdringen en het liefst helemaal stoppen. Daarom kunnen baasjes in Utrecht hun overleden huisdier sinds enkele jaren opgeven als donor. Ze laten hun overleden dier achter bij hun dierenarts, die er vervolgens voor zorgt dat het bij de Universiteit gebruikt wordt in plaats van een proefdier. Je overleden huisdier redt daarmee dus het leven van een proefdier. De docent ziet erop toe dat er met de overleden dieren op een waardige manier wordt omgegaan.

dierdonor2

Sinds een aantal jaren worden op de Universiteit Utrecht door het gebruik van donordieren geen proefdieren meer aangekocht. Het is dus een groot succes!

Voorheen konden alleen studenten van de Universiteit Utrecht oefenen op dode huisdieren. Maar inmiddels zijn zoveel baasjes bereid hun dier ter beschikking te stellen dat ook studenten van andere instellingen naar de Domstad komen voor hun practica. Volgens Stichting Proefdiervrij hebben alle zeven hoge scholen en universiteiten die in dieren snijden zich aangesloten bij het project. Niet alleen aspirant-dierenartsen en hun assistenten, maar ook bijvoorbeeld studenten Biomedische Wetenschappen oefenen met dode dieren.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Direct na de euthanasie moet het dier vervoerd worden naar de Universiteit. Iedereen realiseert zich, dat dit voor de eigenaar een heel emotioneel moment moet zijn geweest. Echter, veel tijd om hierbij stil te staan is er niet. Als het dier een zo goed mogelijke plek in het onderwijs moet krijgen, dan moet er snel gehandeld worden. De balsemvloeistof wordt toegediend. Het balsemen duurt een dag. Daarna moet er nog zeker zes weken gewacht worden voor het dier kan worden gebruikt.

Jaarlijks zijn er 340 huisdieren nodig voor het onderwijs.

Baasjes die in Utrecht zelf wonen en hun kat of hond willen doneren, kunnen dat via de dierenarts regelen. Anderen moeten hun dier zelf in Utrecht afleveren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Dierdonorcodicil