Assistente Linda Fakkel


Als 12-jarige hielp ik al mee in Drenthe in een dierenartsenpraktijk. Deze praktijk had ook het Noorder dierenpark in Emmen als klant. Daardoor kwam ik met de meest vreemde dieren in aanraking. Er is toen zelfs een Jaguar naar mij vernoemd omdat ik bij haar geboorte, via een keizersnede, heb meegeholpen!

In 1979 ben ik naar Den Haag vertrokken. Ik ben toen gaan werken bij de kliniek voor gezelschapsdieren in Rijswijk. We hadden een leuk team en regelmatig kwam Mette van Leeuwen er invallen. Daarna ben ik gaan werken bij Marielle en Mette.

Ik heb dus reeds jarenlange ervaring als dierenartsassistente. Natuurlijk heb ik daarvoor de nodige cursussen gevolgd en diploma’s gehaald. Ik mag mijzelf dan ook paraveterinair noemen.
Dieren zijn mijn lust en mijn leven. Zelf heb ik thuis behalve een man en twee heerlijke dochters ook een huis vol katten. Met de honden, die helaas inmiddels zijn overleden, hebben we tentoonstellingen gedaan en gefokt. Ik ben daardoor redelijk thuis in de kynologische wereld. Door het werken met de honden weet ik het een en ander van africhten en van jachtproeven. Ook heb ik veel gefokt met mijn perzen. Deze katten hebben zowel in binnen- als buitenland de nodige successen behaald.

Natuurlijk hebben ook de andere dieren mijn aandacht. Door mijn jarenlange ervaring heb ik geleerd met veel dieren om te gaan. Daarbij is het heel leuk om met zo’n enthousiast team in deze praktijk te werken. Ik werk er met veel plezier.