10 Gedragsproblemen

Deze kunnen zich bij vogels uiten in:

  • Veerplukken: uittrekken of kapotbijten van de veren
  • Angstig gedrag
  • Agressie
  • Hyperseksualiteit
  • Jaloezie
  • Hard scheeuwen

Indien uw vogel een van bovenstaande symptomen laat zien adviseren wij u om contact op te nemen met ons zodat wij u kunnen adviseren om deze problemen te voorkomen.